Fra fjell til fremtid

På en solid grunn av tradisjoner, der kvalitet danner fundamentet, har vi vært en del av samfunnsutviklingen i Båtsfjord i generasjoner. Med presisjon og ekspertise i alt fra kommunaltekniske anlegg til omfattende grunnarbeid.

Velkommen til en verden av kompetanse og pålitelighet hos Graveservice AS, etablert i 1979 og stolt drevet som en familiebedrift. Vi har vært en støttende kraft i Båtsfjord og omegn siden 1993, og vårt engasjement for kvalitet har vært urokkelig siden da.

Gravesevice AS er et maskinintreprenørfirma. Firmaet ble opprinnelig dannet i 1979 som et privateid firma med navn Eriksen & Kristiansen, eiere var Thor Anders Eriksen og Birger Kristiansen. Thor Anders var eier og daglig leder til 2007. Da ble eierskapet ble overført til sønnene Trond Are og Bjørn Ove.

Vår ledelse, inkludert styreleder Thor Anders, daglig leder Trond Are, og styremedlem Bjørn Ove – begge med fagbrev i anleggsmaskinføring – sikrer at hver oppgave møtes med ekspertise og dedikasjon. Firmaet har 6 faste fulltidsstillinger og 1 med mindre stilling som HMS arbeider og renholder.

Vårt spekter av tjenester er bredt og tilpasset dine behov. Enten det er kommunalteknisk anlegg, vei- og tomteopparbeidelse, grunn- og fjellarbeid, masseforflytting, riving, vintervedlikehold, eller transport – vi har ferdighetene og utstyret for å håndtere det.

Velkommen til en verden av kompetanse og pålitelighet hos Graveservice AS, etablert i 1979 og stolt drevet som en familiebedrift. Vi har vært en støttende kraft i Båtsfjord og omegn siden 1993, og vårt engasjement for kvalitet har vært urokkelig siden da.

Gravesevice AS er et maskinintreprenørfirma. Firmaet ble opprinnelig dannet i 1979 som et privateid firma med navn Eriksen & Kristiansen, eiere var Thor Anders Eriksen og Birger Kristiansen. Thor Anders var eier og daglig leder til 2007. Da ble eierskapet ble overført til sønnene Trond Are og Bjørn Ove.

Vår ledelse, inkludert styreleder Thor Anders, daglig leder Trond Are, og styremedlem Bjørn Ove – begge med fagbrev i anleggsmaskinføring – sikrer at hver oppgave møtes med ekspertise og dedikasjon. Firmaet har 6 faste fulltidsstillinger og 1 med mindre stilling som HMS arbeider og renholder.

Vårt spekter av tjenester er bredt og tilpasset dine behov. Enten det er kommunalteknisk anlegg, vei- og tomteopparbeidelse, grunn- og fjellarbeid, masseforflytting, riving, vintervedlikehold, eller transport – vi har ferdighetene og utstyret for å håndtere det.